Horarios para Ingeniería Técnica Mecánica (Plan Viejo EUITI Bilbao)

Horarios para Ingeniería Técnica Mecánica (Plan Viejo EUITI Bilbao)

INFORMÁTICA

Horario: de 14 a 16

Días: 1,2,3,6,7,8,9,10,14,15


ÁLGEBRA

Horario: de 8 a 10

Días: 30,31,1,2,3,6,7,8,9,10


DIBUJO

Horario: de 16 a 18

Días: 2,3,6,7,8,9,10,13,14,17,21,22,27,28,29


FÍSICA

Horario: de 10 a 12

Días: 31,2,6,8,10,15,20,23,28,1


MECÁNICA

Horarios y días: 13 (8-10), 14 (10-12), 15 (16-18), 16 (14-17), 17 (10-12), 20 (14-16), 21 (12-15), 22 (14-16), 23 (12-15), 24 (8-12), 27 (10-13), 28 (12-14), 29 (10-13), 30 (10-13), 01 (12-14), 05 (10-12)


ESTADÍSTICA

Horario: de 12 a 14

Días: 30,31,1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,17,20


TERMO

Horario: de 12 a 14

Días: 30,31,1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,17,20

Share this post